MIRËSEVJEN TE MAKINAT "JAGUAR APPROVED"

Kontrolluar, garantuar dhe gati për aksion. Programi "Jaguar Approved" është projektuar për t'ju garantuar të njëjtin nivel cilësie, shërbimi dhe kënaqësie të klientit që do të kishit po të blinit një makinë të re. Qetësia shpirtërore është diçka normale kur zgjidhni një nga makinat tona të përdorura "Approved". Databazën tonë në nivel kombëtar mund ta shfletoni në konfidencë; çdo makinë është kontrolluar tërësisht nga teknikë specialistë dhe mbulohet nga garancia jonë gjithëpërfshirëse.

PSE DUHET TË ZGJIDHNI "APPROVED"?